Pizza Ốc Escargot Pháp

Pizza size


Sốt


250 000

Mã số P23 (M - L - XL)

Ốc sên Escargot – đệ nhất ẩm thực Pháp!

--------------------------------------------------------------

Bánh Pizza Deluxe size M, L và XL bao nhiêu cm và có mấy miếng?

Thông thường, pizza thường có có 3 size cơ bản:

Pizza size M: Có kích thước 9.84” (cỡ 25cm) chia thành 8 miếng phù hợp cho 1-2 người ăn.

Pizza size L: Có kích thước 11.81” (cỡ 30cm) chia thành 8 miếng phù hợp cho 1-3 người ăn.

Pizza size XL: Có kích thước 17.71” (cỡ 45cm) chia thành 8 / 12 / 16 miếng.


Bán nhiều nhất