Steaks / Cá hồi

Lý luận gia ẩm thực Pháp "Jean Anthelme Brillat-Savarin" từng có câu nói nổi tiếng: “Hãy nói cho tôi biết anh thích ăn gì, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”.

Bán nhiều nhất