Thức uống

Mojito kẹo Bubble gum
Mojito kẹo Bubble gum
35 000 ₫ 31 500 ₫
Demi dâu
Demi dâu
35 000 ₫
Sữa tươi dâu
Sữa tươi dâu
40 000 ₫
Bia Sapporo
Bia Sapporo
25 000 ₫
Pepsi
Pepsi
18 000 ₫
Mojito dâu
Mojito dâu
35 000 ₫ 31 500 ₫
Demi bạc hà
Demi bạc hà
35 000 ₫
Sữa tươi Pháp
Sữa tươi Pháp
35 000 ₫
Coca Cola
Coca Cola
18 000 ₫
Demi đào
Demi đào
35 000 ₫
Mojito đào
Mojito đào
35 000 ₫ 31 500 ₫
Mojito Bạc Hà
Mojito Bạc Hà
35 000 ₫ 31 500 ₫
Mojito Curacao
Mojito Curacao
35 000 ₫ 31 500 ₫
Mojito Rum
Mojito Rum
55 000 ₫ 49 500 ₫
Mojito Caramel
Mojito Caramel
35 000 ₫ 31 500 ₫
Bia Tiger Crystal
Bia Tiger Crystal
25 000 ₫
Sting Red
Sting Red
18 000 ₫
7Up
7Up
18 000 ₫
Nước suối
Nước suối
15 000 ₫

Bán nhiều nhất