Mì Ý thịt viên

Pasta size


Mì Ý Chọn


85 000

Mã số PAS9

Nếu được hỏi “Theo bạn, trong tất cả các món mì ý thì món nào là phổ biến nhất?”

Mình chắc chắn phần lớn câu trả lời sẽ là Mì Ý Thịt Viên.


Bán nhiều nhất