Khoai tây chiên bơ tỏi

60 000

Mã số KTB

Khoai tây Hà Lan, Bơ Lạt Pháp, tỏi và rau mùi tây Pháp


Bán nhiều nhất