Meat Tasting

Nấu
420 000

Mã số MT1

Thịt bò Úc, thịt cừu New Zealand và vịt hun khói

Steak


Bán nhiều nhất