Burrata Prosciutto

Burrata Prosciutto

155 000

Mã số SAL3

Phô mai ở Ý Burrata và giăm bông treo khô Ý (Prosciutto)


Bán nhiều nhất