Dem Box

Dem Box

Dem Box là gì?

Tại La Dem Bistro, khái niệm của chúng tôi là cống hiến để mang lại sự nhất quán thông qua công thức và chất lượng. Dem box bao gồm nguyên liệu tươi ngon và kết hợp pha trộn với ẩm thực Pháp Việt.

Dem box Hải sản
Dem box Hải sản
185 000 ₫
Dem box Chay
Dem box Chay
155 000 ₫

Bán nhiều nhất