Bia Cocktails

Bia Cocktails

Chúng tôi sẽ tô màu thời gian của bạn từ nhiều loại cocktail, bia và Demi. Một loạt các loại đồ uống như Gin, Vodka, Malibu và Rum, và một thực đơn sẽ làm hài lòng cả những người thích rượu.

Demi đào
Demi đào
35 000 ₫
Demi dâu
Demi dâu
35 000 ₫
Demi bạc hà
Demi bạc hà
35 000 ₫
Bia Heineken Hà Lan
Bia Heineken Hà Lan
Tạm hết
Bia Sapporo
Bia Sapporo
25 000 ₫
Bia Tiger Crystal
Bia Tiger Crystal
25 000 ₫

Bán nhiều nhất