Tôm chiên bột giòn

55 000

Mã số KV2

Tôm chiên bột giòn ngon đĩa 3 con tôm.


Bán nhiều nhất